سنسورهای دما و رطوبت

اطلاعات دما و رطوبت از بخشهای مختلف محیط مرکز داده از طریق سنسورهای کنترل دما و رطوبت جمع آوری شده و این داده ها به منظور تجزیه و تحلیل و با هدف پردازش به کنترل کننده ها ارسال شده و پس از تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، اطلاعات دما و رطوبت محیط تعیین می شود. این سنسورها در جهت ایجاد اطمینان از صحت عملکرد سیستم های سرمایشی و تامین دما و رطوبت لازم مورد استفاده قرار می گیرند.


سنسورهای غوطه ور

این تجهیزات متناسب با شرایط محیطی غوطه ور طراحی شده و در بر دارنده محدوده متنوعی از سنسورهای قابل استفاده در محیط های مختلف به خصوص در مسیر لوله ها هستند.

عموماً از این سنسورها به منظور تعیین وضعیت دما در مسیر لوله ها استفاده می شود.سنسورهای نشتی

کنترل نشتی در محیط سایت به عنوان یکی دیگر از پارامترهای مهم و حساس کنترلی است که نقش بسزایی در اعلام حوادث بحران ساز در محیط سایت را بر عهده دارند. از این رو این سنسورها به منظور امکان پذیری کنترل وضعیت نشتی در بخشهای مختلف سایت، می بایست به نحوی در محدوده مرکز داده پراکنده شوند تا پوشش کامل محیطی برای شناسایی هر گونه نشتی احتمالی فراهم شود.سنسورهای کیفیت هوا

از آنجا که وجود بیش از اندازه ذرات معلق در هوا می تواند با ایجاد آلودگی محیطی و تماس دائمی با قطعات تجهیزات الکترونیکی، موجبات فرسودگی را در آنها فراهم کند.

به منظور مشاهده تغییرات میزان ذرات در محیط در نتیجه تردد افراد، جابجایی تجهیزات یا ورودی آلودگی های محیطی از سنسورهای کنترل وضعیت کیفیت هوا استفاده خواهد شد.سنسورهای کنترل فشار مثبت

گردش هوا در محیط مرکز داده و کنترل میزان فشار موجود در محیط می تواند منجر به ایجاد شرایط محیطی مناسب در محیط سایت شده به نحوی که آلودگی های موجود در نتیجه ایجاد این فشار به سمت بیرون از سایت هدایت شده و در صورت نیاز به حضور افراد در محیط به دلیل مسیر فشار به بیرون، امکان ورود ذرات معلق به داخل فراهم نخواهد شد.

 


چرا فن تدبیر؟

  • شرکتی دانش بنیان
  • پیشرو در صنعت DCIM در ایران
  • نوآوری و سفارشی سازی DCIM
  • تجارب پیاده سازی در مراکز داده
  • System Integrator شرکت Carel

 

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید

شرکت فن تدبیر سبز ویرا پیشتاز در صنعت طراحی، مشاوره، نظارت و پیاده سازی مراکز داده سبز در ایران

تماس با ما


تهران، خ. شریعتی، پایین تر از تقاطع میرداماد ، ک. بهشت آسا پ. 5، واحد 11