FTSV logo dcim

بیانیه ماموریت

ما با اتکا به توانمندی های علمی، فنی و مهندسی، خلاقیت، آگاهی، شناخت و تجارب ارزشمند همکاران خود و با بهره گیری از ظرفیت های نوآوری و انتقال دانش ابزارهای نوین در اختیار همکاران تجاری خود، در جهت ایجاد ارزش افزوده به مشتریان دارای مراکز داده از جمله ، بانک ها، بیمه ها، شرکت ها و سازمان های بزرگ دولتی و غیر دولتی، کارخانجات صنعتی و ... نسبت به ارائه خدمات، راهکارها و محصولات خود فعالیت می کنیم.


فن تدبیر سبز ویرا

image5

image5

2015-2023

تماس با ما

ابتدا پاسداران،خ گل نبی،پ40،ط 1، 102شرقی