FTSV logo dcim

سنسور ئیدروژن

سنسور ئیدروژن

کاتالوگ محصول
موجود در انبار

برای اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید

اگر هدف از نصب سنسور نظارت بر غلظت گاز در محیط است، می‌توانید مساحت پوشش سنسور را در حدود 16 الی 48 متر مربع در نظر بگیرید. با این حال، اگر هدف از نصب سنسور تشخیص فوری نشت گاز است، ابتدا باید نشت احتمالی گاز و مناطق بالقوه تجمع گاز شناسایی شده، سپس دتکتورهای لازم بسته به نقاط شناسایی شده و در نزدیکی آنها نصب شود.

هر چند شرایط محیطی و تفاوت هر سایت تاثیر مستقیم در تعیین تعداد سنسور منصوبه دارد و فرمول ثابتی برای همه جا به خصوص در نقاط صنعتی در دسترس نیست، اما برای تعیین نشتی سریع در یک محیط حدود 16 متر مربعی می توانید از 3 یا 4 سنسور استفاده کنید.

ذخیره سازی انرژی، به خصوص به شکل الکتریکی آن به دلیل خطرات زیادی که دارد چالش مختلفی را در پیش روی مهندسان و تولیدکنندگان قرار می دهد. در مراکز داده از باتری ها برای ذخیره سازی انرژی در سیستم UPS ها استفاده می¬شود. این باتری ها در طول چرخه حیات خود بارها شارژ و دشارژ می شوند. همچنین در صورت استفاده یا دشارژ سنگین باتری، ولتاژ شارژ بالاتری برای بازگرداندن سریع باتری ها به ظرفیت کامل استفاده مورد نیاز است.

در طول زمان شارژ باتری های lead acid که فرایند آن مبتنی بر الکترولیز محلول آبی اسید سولفوریک صورت می گیرد، ئیدروژن و اکسیژن تولید می شود. در این فرایند گازها از سلول ها ساطع می شوند. به همین دلیل زمانی که باتری ها شارژ می شوند، نیاز به پایش میزان گاز ساتع شده در آنها وجود دارد. لازم به ذکر است هرچه نرخ و میزان شارژ سریع تر باشد، نرخ تولید گاز ئیدروژن نیز بالاتر خواهد بود.

اگر فرایند شارژ باتری ها به درستی انجام شود در طول زمان شارژ سلول های باتری اکسیژن و ئیدروژن آزاد شده از سلولهای باتری در داخل سلول دوباره ترکیب شده و باتری از این جهت فاقد نشتی خواهد بود. با این حال وقتی فرایند تجزیه یک باتری آغاز می شود، اگر سلول بیش از حد شارژ شود، عمر مفید آن تمام شده یا در دمای بالا یا تحت شرایط خاص دچار خطا شود یا چرخه شارژ در سطح بهینه اجرا نشود، دریچه کاهش فشار سلول باز شده و اکسیژن و ئیدروژن در محیط آزاد خواهند شد. لازم به ذکر است همه باتری های lead acid تا حدی ئیدروژن آزاد می کنند.

مشخصات فنی سنسورها:

  • ولتاژ برق ورودی:
  • پروتکل:
  • پارت نامبر: HY-A-S1-0

ویژگیهای سنسور

image5

image5

2015-2023

تماس با ما

ابتدا پاسداران،خ گل نبی،پ40،ط 1، 102شرقی