FTSV logo dcim

استراتژی

ما با طراحي و توسعه محصول و کسب دانش بر اساس نياز روز مشتریان و دستيابي به کيفيت رقابتي محصولات و خدمات در بازارهاي هدف سعی در کسب جایگاه نخست اجرای پروژه های مدیریت، کنترل و مانیتورینگ مراکز داده را داریم.


افزایش سطح ظرفیتهای موجود به خصوص توانمندی های فنی در جهت ایجاد شرایط حضور و مشارکت جدي در پروژه هاي بزرگ و ملي


يافتن همکاران تجاری و شرکای داخلی و خارجي در زمينه‌هاي فعاليتي جديد


فن تدبیر سبز ویرا

image5

image5

2015-2023

تماس با ما

ابتدا پاسداران،خ گل نبی،پ40،ط 1، 102شرقی