FTSV logo dcim

مشاوره و طراحی

پیچیدگی و تنوع مباحثی که باید در طراحی زیرساخت فيزيكي مراكز داده مد نظر قرار گیرند، مراحل ساخت و پیاده سازی این مراكز را پيچيده مي کنند. بين طراحی و پیاده سازی زیرساخت مراکز داده رابطه تنگاتنگی وجود دارد. از این رو برای داشتن نگرشی که مبتنی بر آن بتوان نسبت به رعایت کليه نکات ضروری در طراحی اقدام نمود و در هر بخش نیز معيارهای مورد انتظار را مشخص ساخت، بدون دسترسی به يک استاندارد مرجع امکان پذير نمی باشد.

در پیاده سازی مراکز داده رعايت اصول و توجه به تعاريف استاندارد به عنوان زيربناي طراحی از ضروريات محسوب مي‌شود. توجه به مواردی همچون در دسترس‌پذيري، تعیین ظرفيت، ماژولار بودن، قابليت توسعه، انعطاف پذیری، هزينه‌هاي نگهداري و پیاده سازی به عنوان ضروریات طراحی محسوب می شوند. اما از آنجا که پیاده‌سازی تمامی زیرساختها مطابق استاندارد امکان پذیر نیست، کارشناسان این شرکت با لحاظ شرایط و وضعيت موجود به نحوی نسبت به سفارشي‌ سازي استانداردهای ساخت مراکز داده و طراحی زیرساخت فیزیکی اقدام می نمایند که امکانات و شرایط موجود با اصول استانداردهای سايت‌سازي حداکثر هماهنگی و تطبیق را داشته باشد و حتی ‌الامکان نیز راهکارهایی مناسب در جهت مقابله با آسیب‌پذیری‌های احتمالی ناشی از عدم تامین استاندارد در آن بخشها ارائه خواهد شد.

چرا فن تدبیر؟

  • شرکتی دانش بنیان
  • پیشرو در صنعت DCIM در ایران
  • نوآوری و سفارشی سازی DCIM
  • تجارب پیاده سازی در مراکز داده
  • System Integrator شرکت Carel

filler image

طراحی مبتنی بر Tire2

مطابق با شرایط تعیین شده در استاندارد TIA942، در این سطح از طراحی مركز داده، هر چند وجود اجزا افزونه در طراحی لحاظ می شود (N+1) اما مسير دسترسي واحد برای اجزا در نظر گرفته می شود.

در این سطح از طراحی و مطابق استاندارد، میزان Uptime بودن 99.742% بوده و قطعی کارکرد تجهیزات به میزان 22 ساعت در طول سال برای این نوع از مراکز داده متصور می باشد.

طراحی مبتنی بر Tier4

مطابق با شرایط تعیین شده در استاندارد TIA942، در این سطح از طراحی مركز داده، علاوه بر لحاظ اجزا افزونه و مسیرهای جداگانه در طراحی(2N+1) به طور همزمان حداقل دو مسیر زیر بار و سرویس دهی قرار خواهد گرفت.

در این سطح از طراحی و مطابق استاندارد، میزان Uptime بودن 99.995% بوده و قطعی کارکرد تجهیزات به میزان 26/3 دقیقه در طول سال برای این نوع از مراکز داده متصور می باشد.

طراحی مبتنی بر Tier1

مطابق با شرایط تعیین شده در استاندارد TIA942، در این سطح از طراحی مركز داده، اجزا به صورت افزونه در نظر گرفته نشده و مسیرهای تک گانه در طراحی زیرساختهای مختلف برق و سرمایشی لحاظ می شود.

در این سطح از طراحی و مطابق استاندارد، میزان Uptime بودن 99.671% بوده و قطعی کارکرد تجهیزات به میزان 28/8 ساعت در طول سال برای این نوع از مراکز داده متصور می باشد.

طراحی مبتنی بر Tier3

مطابق با شرایط تعیین شده در استاندارد TIA942، در این سطح از طراحی مركز داده، علی رغم ضرورت وجود اجزا و مسیر افزونه (حداقل دو مسیر) یک مسیر فعال بوده و از مسیر دوم در زمان بروز وقفه یا در طول سرویس و نگهداری می توان بهره برداری کرد(N+1با لحاظ مسیر افزونه).

در این سطح از طراحی و مطابق استاندارد، میزان Uptime بودن 99.982% بوده و قطعی کارکرد تجهیزات به میزان 1/6 ساعت در طول سال برای این نوع از مراکز داده متصور می باشد.


حفاظت از up time بودن

حفاظت از Up time

Up time بودن تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز داده در نتیجه بکارگیری Vira DCIM تاثیر مستقیم در میزان دسترس پذیری و سطح SLA قابل ارائه سرویس به مشتریان دارد.
بهینه سازی پویا

بهینه سازی پویا

کنترل یکپارچه تغییرات پارامترهای مختلف محیطی در Vira DCIM و در شرایط متفاوت زمانی، مدیریت بهینه سازی پویای کارکرد تجهیزات زیرساختی را فراهم می کند.
صرفه جویی مصرف انرژی

صرفه جویی مصرف انرژی

تجزیه و تحلیل داده ها و آمار دریافتی از سامانه Vira DCIM منجر به شناخت و آگاهی از میزان مصرف و در نتیجه برنامه ریزی برای مدیریت بهتر منابع خواهد شد.
آنالیز هوشمند

آنالیز هوشمند

تسریع در انتخاب راه کار مناسب و جلوگیری از بروز خطا با انتخاب روش صحیح از سوی راهبران با بکارگیری آنالیزهای هوشمند در Vira DCIM امکان پذیر شده است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید

شرکت فن تدبیر سبز ویرا پیشتاز در صنعت طراحی، مشاوره، نظارت و پیاده سازی مراکز داده سبز در ایران


image5

image5

2015-2023

تماس با ما

ابتدا پاسداران،خ گل نبی،پ40،ط 1، 102شرقی