پشتیبانی و نگهداری

فارغ از سطح Tire لحاظ شده در زیرساختهای فیزیکی یک مرکز داده، طراحی، اجرا و پیاده سازی بدون توجه لازم به شرایط پشتیبانی و نگهداری می تواند منجر به خرابی و در صورت عدم توجه منجر به آسیب جدی به زیرساختهای پیاده سازی شده شود.

هر چند ممکن است تجهیزات تامین شده از برندهای معتبر و صاحب نام تامین شده باشد، اما بر اساس استانداردهای رایج، تجهیزات مکانیکی و الکتریکی فارغ از برند سازنده نیازمند خدمات و سرویس های پشتیبانی، بازدید دوره ای و نگهداری هستند به نحوی که پیش از وقوع خرابی نسبت به رفع اشکالات اقدام نموده یا با پیشگیری های لازم، سطح و میزان خرابی و قطعی کارکرد تجهیزات مرکز داده را به حداقل رساند.

از این رو کارشناسان شرکت فن تدبیر با داشتن سالها تجربه در پروژه های مختلف امکان ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری را در اختیار دارند. همچنین سیستم Vira DCIM به عنوان یکی از قدرتمند ترین سامانه های کنترل و مانیتورینگ، می تواند به عنوان بخشی از زیرساخت پشتیبانی در مراکز داده مورد استفاده قرار گیرد.

چرا فن تدبیر؟

  • شرکتی دانش بنیان
  • پیشرو در صنعت DCIM در ایران
  • نوآوری و سفارشی سازی DCIM
  • تجارب پیاده سازی در مراکز داده
  • System Integrator شرکت Carel

filler image

2- پشتیبانی فاقد ساختار

در این سطح از خدمات پشتیبانی و نگهداری، سرویس های مانیتورینگ از طریق سنسورها و سامانه مربوطه فعال بوده برنامه های بازدیدهای دوره ای در جهت بررسی و پیشگیری از وقوع خرابی برای تجهیزات با اهمیت مرکز داده توسط کارشناسان مورد تایید انجام می شود. اما به دلیل نبود ساختار و همچنین عدم توجه و بررسی اشکالات کوچک در دیگر بخشها و همچنین ریسک بالای وقوع خطای انسانی درصد بروز اشکال در این سطح نسبتاً بالا خواهد بود.

4- پیشتیبانی تسهیل شده

در سطح چهارم پشتیبانی و نگهداری، برنامه ساخت یافته پشتیبانی با معماری زیرساخت فیزیکی کاملاً منطبق و مرتبط است به نحوی که خدمات پشتیبانی از طریق چندین نفر قابل انجام خواهد بود(حداقل دو نفر). با توجه به آنکه پشتیبانی در این بخش متناسب با سطح Tire4 مراکز داده است، می توان در صورت نیاز هر یک از تجهیزات را جدا کرده یا از مسیرهای جایگزین برای سرویس و پشتیبانی استفاده کرد. در این سطح در اختیار بودن ابزار DCIM ضروری است به نحوی که بتوان عملکرد تجهیزات را از قبل پیش بینی کرده و حتی الامکان ضمن پیشگیری لازم از وقوع خرابی فراهم کرده و ریسک خطای انسانی به پایین ترین میزان رسانید.

1- پشتیبانی پس از خرابی

سطح اول خدمات پشتیبانی پایین ترین میزان قابل ارائه خدمات سرویس و نگهداری است. در این سطح هیچگونه عملیات پیشگیرانه، بازدید دوره ای یا پیش بینی برای جلوگیری از هر گونه وقفه و خرابی انجام نمی شود و تنها در صورت مواجهه قطعی در زیرساخت فیزیکی، جهت رفع اشکال اقدام به تعمیر یا جایگزینی قطعات آسیب دیده و راه اندازی مجدد خواهد شد. به دلیل عدم تعهد وجود نیروی پشتیبان، این سطح از سرویس می تواند منجر به قطعی کامل کارکرد تجهیزات مرکز داده شود.

3- پشتیبانی ساختارمند

در سطح سوم پشتیبانی برنامه ریزی خدمات نگهداری به نحوی ارائه می شوند تا با کاهش خطای انسانی در نتیجه حدس و گمان، سرعت رفع اشکالات افزایش یابد. بر این اساس انجام دقیق هر یک از فرآیندهای پشتیبانی همواره مد نظر قرار دارد. در این سطح مراحلی برای کنترل فرایند جمع آوری اطلاعات و ثبت آنها ایجاد شده و برنامه هایی جهت تشخیص، آموزش، بررسی و ارزیابی اپراتورها و راهبران زیرساخت فیزیکی مرکز داده ایجاد خواهد شد. همچنین مراحلی برای مدیریت دقیق بر نحوه و زمان انجام کارها پیش بینی می گردد. در کنار این فرایندها بکارگیری سامانه DCIM با امکان کنترل و مانیتورینگ تجهیزات می بایست مد نظر قرار گیرد.


حفاظت از up time بودن

حفاظت از Up time

Up time بودن تجهیزات زیرساخت فیزیکی مرکز داده در نتیجه بکارگیری Vira DCIM تاثیر مستقیم در میزان دسترس پذیری و سطح SLA قابل ارائه سرویس به مشتریان دارد.
بهینه سازی پویا

بهینه سازی پویا

کنترل یکپارچه تغییرات پارامترهای مختلف محیطی در Vira DCIM و در شرایط متفاوت زمانی، مدیریت بهینه سازی پویای کارکرد تجهیزات زیرساختی را فراهم می کند.
صرفه جویی مصرف انرژی

صرفه جویی مصرف انرژی

تجزیه و تحلیل داده ها و آمار دریافتی از سامانه Vira DCIM منجر به شناخت و آگاهی از میزان مصرف و در نتیجه برنامه ریزی برای مدیریت بهتر منابع خواهد شد.
آنالیز هوشمند

آنالیز هوشمند

تسریع در انتخاب راه کار مناسب و جلوگیری از بروز خطا با انتخاب روش صحیح از سوی راهبران با بکارگیری آنالیزهای هوشمند در Vira DCIM امکان پذیر شده است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید

شرکت فن تدبیر سبز ویرا پیشتاز در صنعت طراحی، مشاوره، نظارت و پیاده سازی مراکز داده سبز در ایران


تماس با ما


تهران، خ. شریعتی، پایین تر از تقاطع میرداماد ، ک. بهشت آسا پ. 5، واحد 11